Cross media bedrijvigheid was goed voor een omzet van € 90 miljard


See on Scoop.itten Hagen on Social Media

Het aantal banen in de cross media industrie is in de jaren 2009 tot en met 2011 weer licht gestegen (0,5 procent). De daling van crisisjaar 2009 is tot stilstand gebracht. Deze cijfers werden vandaag bekend gemaakt op het Mediapark Jaarcongres in Hilversum.

 

De creatieve industrie groeit volgens iMMovator’s Cross Media Monitor 2012 met 1,9 procent, maar ICT laat een lichte daling zien: min 0,9 procent.

Voor de sector liggen moeilijke jaren in het verschiet. De economische terugval zal zich zeker nog doen voelen in de conjunctuurgevoelige ICT-sector. De bezuinigingen van de landelijke overheid zullen de creatieve industrie raken, in het bijzonder kunsten en cultureel erfgoed en media en entertainment. De kunsten moeten het de komende jaren met minder

doen.

 

Een belangrijk deel van de groei in creatieve industrie is toe te schrijven aan de opkomst van zzp’ers. Die nemen in getal toe, terwijl de grote bedrijven kleiner worden. Meer dan in de rest van de economie is er in de creatieve industrie sprake van schaalverkleining. De sector kent lage toetredingsdrempels en staat daardoor open voor nieuwe ondernemers. Daarmee ontstaat de behoefte aan nieuwe vormen van (samen)werken. Zelfstandigen en kleine bedrijven kunnen zo het missen van de schaal van grote bedrijven compenseren.

 

De Nederlandse cross media sector zorgt met bijna 553 duizend banen voor bijna 7 procent van de Nederlandse werkgelegenheid. Daarvan is 3,5 procent voor rekening van de creatieve industrie (ruim 280 duizend banen) en 3,4 procent van de ICT sector (ruim 272 duizend banen).

 

Cross media bedrijvigheid was goed voor een omzet van € 90 miljard. Daarvan komt € 32,8 miljard voor rekening van de creatieve industrie (2,9 procent) en € 57,2 miljard van ICT (5 procent). ICT genereert met minder banen dan de creatieve industrie meer omzet.

 

De twee steden met het grootste aantal cross media banen laten de laatste jaren (2009-2011) de sterkste groei zien. Amsterdam kreeg er in 2009 tot en met 2011 ruim 7.500 nieuwe cross media banen bij (+5,6 procent), Utrecht bijna 3 duizend (+5,3 procent). Daarmee groeit de concentratie in de Noordvleugel. Voor Hilversum geldt een ander verhaal: de stad verliest bijna duizend banen in de voorbije twee jaar, door terugloop in de grootschalige media- en entertainmentindustrie.

 

Het mediacluster in de Noordvleugel van de Randstad is nog steeds een belangrijke motor van de Nederlandse economie. Een op versterking van het cluster gerichte strategie is nodig, mede met het oog op de internationalisering van de sector, waardoor de concurrentie verscherpt. De clustering van cross media bedrijven zorgt momenteel vooral efficiency, maar moet nog meer een bron van innovatie zijn.

 

#da12social

#FlowConnection

See on www.emerce.nl

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s